VIŠI SUD ZA PREKRŠAJE CRNE GORE

O sudu

19. 12. 2017.

Viši sud za prekršaje Crne Gore je osnovan Zakonom o sudovima (“Sl. list CG” br. 11/2015), kao drugostepeni sud za prekršaje za teritoriju Crne Gore, sa sjedištem u Podgorici.     
Viši sud za prekršaje Crne Gore je pravni nasljednik Republičkog vijeća za prekršaje (1965-1984), Republičkog suda za prekršaje (1984-1994) i Vijeća za prekršaje Crne Gore (1994-2015. godine).
 
 Viši sud za prekršaje Crne Gore je i pravni nasljednik arhivske građe gore navedenih organa.
Arhivska građa je obezbijeđena i čuva se u sjedištu suda u Podgorici.